TERMENI ȘI CONDIȚII

La adresa https://fundatia-adina.ro/ se regăsesc informații (texte, poze, baze de date etc. ) care constituie conținutul site-ului https://fundatia-adina.ro/, proprietatea FUNDAȚIA ADINA STIFTELSEN, cu sediul social în ROMÂNIA, JUDEȚ DOLJ, COM. ȘIMNICU DE SUS, SAT LEȘILE, STR. CRAIOVEI, NR. 60A, înregistrată la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 2/16.07.2004, CFI 16791068. Orice preluare a conținutului (integrala sau parțială) în alte scopuri decât în interes personal este sancționata de legislația privind drepturile de proprietate intelectuală.

Informațiile oferite în cadrul prezentului website sunt în limba romană (https://fundatia-adina.ro/), fără a exclude prezentarea acestora în alte limbi.

Folosirea site-ului https://fundatia-adina.ro/ implica acceptarea termenilor și condițiilor ce vor fi detaliate în paragrafele următoarea.

Pentru folosirea în cele mai bune condiții site-ul, se recomandă citirea cu atenție a termenilor și condițiilor.

FUNDAȚIA ADINA STIFTELSEN își asumă dreptul de a face modificări ale acestor prevederi fără altă notificare. Când se accesează acest capitol de pe site (termeni și condiții), se parcurge varianta cea mai nouă a acestui contract.

Termeni și condiții pentru donațiile cu cardul făcute în sprijinul Fundației Adina Stiftelsen prin intermediul Netopia Payments, pe www.fundatia-adina.ro.

Procesarea donațiilor se face securizat, conform protocoalelor Netopia Payments, prin intermediul platformelor anterior menționate. Donatorul poate selecta valoarea donației punctuale sau lunare ce se va debita de pe cardul bancar furnizat de donator. În utilizarea platformelor de mai sus, donatorul se angajează că va furniza informații reale, corecte și complete. La momentul donației, donatorul va oferi următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, email, telefon mobil. Donatorul poate opta sau nu pentru primirea de informații din partea Fundației Adina Stiftelsen cu privire la destinația sumei donate.

Indiferent de opțiunea aleasă pentru comunicarea ulterioară, în cazul unei donații punctuale prin card pe doneaza.fundatia-adina.ro, după efectuarea și confirmarea plății, donatorul va primi un email generat automat din partea procesatorului de plăți (Netopia Payments) și din partea Fundației Adina Stiftelsen. În cazul unei donații recurente, donatorul va primi un email generat automat, cu statusul plății, la fiecare debitare lunară a cardului.

1. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Prin accesarea site-ului sunteți de acord ca utilizarea să se facă pe propria dumneavoastră răspundere. FUNDAȚIA ADINA STIFTELSEN nu este responsabil pentru niciun incident direct sau indirect sau orice alte pierderi, costuri sau cheltuieli de orice natura care pot apărea, ca urmare a accesării sau navigării în site sau prin intermediul descărcărilor de date (text, imagini, video sau audio).

Conținutul site-ului  https://fundatia-adina.ro/ a fost alcătuit cu cea mai mare atenție pentru introducerea corectă a datelor și respectarea acurateței informațiilor. Totuși, erorile nu sunt imposibile. De aceea, FUNDAȚIA ADINA STIFTELSEN nu își asumă responsabilitatea pentru greșelile de tipărire sau afișare, în ceea ce privește imaginile, caracteristicile, etc.

FUNDAȚIA ADINA STIFTELSEN nu este responsabil de nicio daună provocată de viruși, bug-uri, acțiuni umane sau orice defecțiune a sistemului informatic, sau orice alte erori, defecțiuni sau întârzieri de comunicații în transmisiile pe dispozitive.

Toate informațiile și materialele conținute pe acest site sunt furnizate în mod gratuit, fără niciun fel de garanție. Sub nicio circumstanță FUNDAȚIA ADINA STIFTELSEN nu va fi responsabil pentru nici o daună directă, indirectă, accidentală sau specială care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza acest site și nu va fi responsabil de orice daune ce sunt rezultat a greșelilor, omisiunilor, întreruperilor, erorilor, defecțiunilor, întârzierilor în funcționare sau transmisie sau orice neîndeplinire de performanță a site-ului.

Prin accesarea site-ului, vizitatorul acceptă în mod expres și fără echivoc, Termenii și condițiile site-ului și condițiile în care se desfășoară procesul de contact și/sau cerere de ofertă, așa cum sunt ele prezentate pe site.

2. PUBLICITATE SI CONFIDENTIALITATE

Utilizatorul nu va face publice, unor terți, prin orice mijloace, nicio informație cu caracter privat primita de la FUNDAȚIA ADINA STIFTELSEN, sub sancțiunea obligării acestuia la plata de daune interese.

De asemenea, FUNDAȚIA ADINA STIFTELSEN nu va face publice niciunei terțe părți nicio informație transmisă fără acordul scris al utilizatorului, cu excepția partenerilor agreați, furnizori de servicii cu care exista un contract prin care se protejează aceste date.

Citiți documentul politicii de confidențialitate.

3. LEGATURI

Site-ul https://fundatia-adina.ro/ poate conține linkuri către alte site-uri sau alte surse.

FUNDAȚIA ADINA STIFTELSEN nu este responsabil pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi cauzată de informațiile furnizate de site-urile sau sursele spre care trimit aceste linkuri.

De asemenea, FUNDAȚIA ADINA STIFTELSEN nu va face publice niciunei terțe părți nicio informație transmisă fără acordul scris al utilizatorului, cu excepția partenerilor agreați, furnizori de servicii cu care exista un contract prin care se protejează aceste date.

Citiți documentul politicii de confidențialitate.

4. FRAUDA

ORICE INCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR, DE A MODIFICA CONTINUTUL SITE-ULUI HTTPS://FUNDATIA-ADINA.RO/ SAU DE A AFECTA FUNCTIONAREA SERVERULUI CARE GAZDUIESTE SITE-UL HTTPS://FUNDATIA-ADINA.RO/ VA FI CONSIDERATA O TENTATIVA DE FRAUDARE A SITE-ULUI SI VA DECLANSA URMARIREA PENALA IMPOTRIVA AUTORULUI SAU AUTORILOR ACESTOR FAPTE.

5. SECURITATEA DATELOR PERSONALE SI A INFORMAȚIILOR

Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de către FUNDAȚIA ADINA STIFTELSEN numai în scopul declarat al acestui site. Informațiile și datele din formularul de contact și cel de cerere de ofertă vor fi folosite numai pentru a răspunde solicitărilor emitentului.Datele personale vor putea fi însă transmise autorităților în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.FUNDAȚIA ADINA STIFTELSEN nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulga adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site.Din 25 mai 2018, conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) denumit în continuare „Regulamentul GDPR”, FUNDAȚIA ADINA STIFTELSEN are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de vizitator. Scopul colectării datelor este de răspundere vis-a-vis de solicitările vizitatorilor, așa cum apare descris în politica de confidențialitate.Conform Regulamentului (UE) 679/2016, beneficiații de următoarele drepturi:
  1. Dreptul la informare si acces la date cu caracter personal: dreptul de a obține o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective.
  2. Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita Operatorului și de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc și/sau de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, cu mențiunea că în cazul unui cont online aceste modificări le puteți efectua personal din secțiunea de editare a datelor contului.
  3. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică anumite motive menționate in Regulamentul GDPR.
  4. Dreptul la restricționarea prelucrării: dreptul de a obține restricționarea prelucrării în anumite cazuri.
  5. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc și de a le transmite către un al operator.
  6. Dreptul la opoziție: dreptul de a va opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în condițiile Regulamentului GDPR.
  7. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau va afectează în mod similar într-o măsura semnificativă.
  8. Dreptul sa va adresați printr-o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în situația în care considerați că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate în conformitate cu prevederile legale.
Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă rugam să vă adresați prin cerere scrisă, datata și semnata la adresa e-mail: office@fundatia-adina.ro, ori la adresa poștală: ROMÂNIA, JUDEȚ DOLJ, COM. ȘIMNICU DE SUS, SAT LEȘILE, STR. CRAIOVEI, NR. 60A. în atenția RESPONSABILULUI PENTRU DATE PERSONALE – LUMINITA DINCA.

6. LITIGII. LEGEA APLICABILA

Orice litigiu apărut va fi rezolvat prin înțelegere între cele două părți (pe cale amiabila). În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabila, competența revine instanțelor de judecată romane, de pe raza sediului social al FUNDAȚIA ADINA STIFTELSEN.

FUNDAȚIA ADINA STIFTELSEN nu răspunde pentru pagubele, costurile, procesele, pretențiile sau cheltuielile apărute ca urmare a nerespectării de către utilizatori a „Termenilor si condițiilor”.

7. RETURNAREA DONAȚIILOR PUNCTUALE

Donatorul poate solicita, fără a invoca un motiv anume, în termen de 30 de zile calendaristice de la data donației, creditarea acesteia printr-un email la sustine@fundatia-adina.ro ori un apel telefonic la 0351 439 008. Pentru identificarea și confirmarea donației, donatorul va oferi următoarele date cu caracter personal, folosite și la momentul donației: nume, prenume, email, telefon mobil.

Fundația Adina Stiftelsen va rambursa donația în maximum 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării, urmând ca fondurile să fie creditate în maxim 45 de zile calendaristice (funcție de banca emitentă a cardului și tipul cardului).

8. RETURNAREA ȘI ÎNTRERUPEREA DONAȚIILOR RECURENTE

Donatorul poate întrerupe recurența donației lunare în orice moment prin următoarele două căi:

Accesând și urmărind instrucțiunile de pe https://portal.fundatia-adina.ro/s/. Întreruperea donației se va face automat, iar donatorul va primi un email de confirmare în acest sens pe adresa folosită la inițierea recurenței. Solicitând întreruperea donației printr-un email la sustine@fundatia-adina.ro ori un apel telefonic la 0351 439 008. Pentru identificarea și confirmarea donației, donatorul va oferi următoarele date cu caracter personal folosite și la momentul inițierii donației recurente: nume, prenume, email, telefon mobil. De asemenea, donatorul poate solicita, fără a invoca un motiv anume, creditarea a maximum 3 donații lunare anterioare printr-un email la sustine@fundatia-adina.ro ori un apel telefonic la 0351 439 008.

Fundația Adina Stiftelsen va rambursa donația în maximum 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării, urmând ca fondurile să fie creditate în maxim 45 de zile calendaristice (funcție de banca emitentă a cardului și tipul cardului). Prin portalul https://portal.fundatia-adina.ro/s/ nu se poate solicita creditarea donațiilor lunare, ci doar întreruperea lor.

Termeni și condiții pentru donațiile punctuale sau recurente făcute prin intermediul aplicației mobilPay Wallet:

La momentul donației, donatorul va oferi următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, email, telefon mobil. Donatorul poate opta sau nu pentru primirea de informații din partea Fundației Adina Stiftelsen cu privire la destinația sumei donate. Indiferent de opțiunea aleasă pentru comunicarea ulterioară, în cazul unei donații prin intermediul aplicației, după efectuarea și confirmarea plății, donatorul va primi un email generat automat din partea procesatorului de plăți (Netopia Payments). În cazul unei donații recurente, donatorul va primi o notificare lunară, în ziua în care aprobă debitarea cardului.

Fundația Adina Stiftelsen va rambursa donația în maximum 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării, urmând ca fondurile să fie creditate în maxim 45 de zile calendaristice (funcție de banca emitentă a cardului și tipul cardului).

9. RETURNAREA DONAȚIILOR PUNCTUALE

Donatorul poate solicita, fără a invoca un motiv anume, în termen de 30 de zile calendaristice de la data donației, creditarea acesteia printr-un email la sustine@fundatia-adina.ro ori un apel telefonic la 0351 439 008. Pentru identificarea și confirmarea donației, donatorul va oferi următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, email, telefon mobil. Fundația Adina Stiftelsen va rambursa donația în maximum 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării, urmând ca fondurile să fie creditate în maxim 45 de zile calendaristice (funcție de banca emitentă a cardului și tipul cardului).

10. RETURNAREA DONAȚIILOR RECURENTE

Niciun tip de plată realizată direct din mobilPay Wallet nu se face automat, fără acordul utilizatorului aplicației. Acesta primește lunar o notificare de reamintire în ziua selectată pentru a primi acest mesaj. La acel moment, poate alege dacă să facă sau nu donația. Notificarea lunară nu se traduce și prin debitarea automată a cardului. În acest context, întrucât donatorul își exprimă de fiecare dată, lunar, acordul pentru donație, Fundației Adina Stiftelsen nu va procesa cereri de creditare/retur ale donațiilor.

Pentru orice alte detalii, neclarități sau întrebări suplimentare, vă rugăm să ne contactați pe email la sustine@fundatia-adina.ro ori telefonic la 0351 439 008, luni-vineri, 09:00-17:00, cu excepția sărbătorilor legale.