Parteneriat pentru educatie si ocuparea fortei de munca in judetul Dolj

În perioada 8-11 noiembrie 2016 Fundația Adina Stiftelsen împreuna cu reprezentanții organizațiilor Stiftelsen Kirkens Bymisjon Bergen și Adina Stiftelsen Bergen din Norvegia au implementat vizita de studiu în cadrul proiectului „Parteneriat pentru educație și ocuparea forței de muncă în județul Dolj”

Proiectul, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE și Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 din Fondul pentru relații bilaterale la nivel național, Programul RO01 – Asistență Tehnică și Fondul Bilateral la Nivel Național, are ca obiectiv general consolidarea și extinderea colaborării dintre cele trei organizații partenere.

 

Activitățile desfășurate au contribuit la îndeplinirea obiectivelor specifice din punct de vedere al cooperării pentru dezvoltare, a creșterii și înțelegerii reciproce între parteneri:

Doua întâlniri cu reprezentanții autorităților locale și școlilor din comunele Goiești și Fărcaș pentru a discuta despre dificultățile tinerilor cu probleme sociale și ale părinților acestora; despre posibilități de angajare a tinerilor susținuți prin programele educaționale și de a explora posibilitatea lărgirii bazei de cooperare într-o formulă extinsă ONG-uri și autorități locale. Au fost introduse în linii generale conceptele norvegiene EMPO și V13 dar și modele de antreprenoriat implementate în prezent în Norvegia.
O întâlnire cu reprezentanții Centrului Județean de Resurse și Asistența Educațională Dolj (CJRAE) pentru a pune bazele unui parteneriat pentru educație și ghidare parentala http://cjraedolj.ro
Deplasări în comunități: vizite familii si vizite antreprenori locali ( I.I. Gheorghe Ionelia Ecaterina și S.C. Ancy Production S.R.L.) pentru o mai bună înțelegere a contextului socio-economic din România.
Vizita de studiu a oferit ample oportunități tuturor participanților pentru o mai bună cunoaștere reciprocă, de promovare a Mecanismelor financiare SEE, de a împărtăși idei pentru potențiale proiecte și de a creiona pașii de urmat în viitoare proiecte comune.