Eu, oltean de la țară, trebuie să fiu educat!

„Eu, oltean de la țară, trebuie să fiu educat!” 1 mai 2014 – 30 aprilie 2016

Proiect finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România

Valoarea finanțării nerambursabile: 215.015,58 Euro

 Ca răspuns la riscul crescut de abandon școlar la nivel național și în contextul priorității Uniunii Europene de a reduce abandonul școlar până la nivelul de 10% până în anul 2020, Fundația Adina Stiftelsen va implementa proiectului cu titlul „Eu, oltean de la țară, trebuie sa fiu educat!” al cărui obiectiv este acela de a menține în sistemul educational cel puțin 220 de copii din localitățile Goiești si Fărcaș ale județului Dolj.
Rezultatele proiectului vor viza în principal schimbări cantitative și calitative în ceea ce privește serviciile educaționale și serviciile de consiliere parentală, inclusiv prin testarea a două concepte noi în România – „Grădinița deschisă” și „Home Start”.

Grupul țintă se va constitui din triada copii-părinți-profesori:
• 88 de copii de vârstă preșcolară;
• 140 de copii de vârstă școlară (ciclurile primar si gimnazial) – din care cel puțin 20 copii romi
• cel puțin 20 de familii (in special părinții celor 20 de copii romi)
• 10 voluntari
• 10 educatori/învățători/profesori

Activitățile sunt integrate într-o strategie pe 4 componente:
Componenta 0: Organizare și promovare
Rezultat așteptat: parteneriate și acordul tuturor părților implicate și care pot contribui la realizarea obiectivelor.

Componenta 1: Servicii educaționale pentru preșcolari.
Rezultat așteptat: 88 de copii de vârstă pre-școlară înscriși în anul 2014 figurând încă în evidențele sistemului educațional la finele lui decembrie 2015 și 2 educatori instruiți în aplicarea conceptului Apen Barnehage.

Componenta 2: Servicii educaționale pentru școlari
Rezultat așteptat: 140 de copii de vârstă școlară înscriși în anul 2014 figurând încă în evidențele sistemului educațional la finele lui decembrie 2015 și 8 învățători/profesori instruiți.

Componenta 3: Servicii consiliere părinți
Rezultat așteptat: 20 de părinți consiliați în vederea asigurării unui climat familial favorabil eliminării riscului de abandon scalar și 10 voluntari instruiți în aplicarea conceptului Home Start.

Componenta 4: Advocacy, sustenabilitate si promovare
Rezultat așteptat: un memoriu către Ministerul Educației Naționale cuprinzând recomandările formulate în timpul proiectului transmis pana cel târziu la data de 31 decembrie 2015.
Rezultatele așteptate ale proiectului vizează creșterea numărului de beneficiari de servicii sociale bazate pe concepte noi la nivel preșcolar, dublarea numărului de copii de vârsta școlară care beneficiază de servicii sociale educaționale, dublarea numărului de parteneriate cu autoritățile publice, inițierea de activități de advocacy, dublarea (cel puțin) a activităților de angajare cetățenească, precum și creșterea capacității grupurilor vulnerabile (prin consiliere parentală) de a contribui la asigurarea dreptului la educație al fiecărui copil.

Parte a expertizei în domeniu va fi furnizată cu sprijinul a doi parteneri norvegieni – Adina Stiftselsen Bergen și Stiftelsen Kirkens Bymisjon Bergen, urmărindu-se formularea de recomandări pentru îmbunătățirea serviciilor actuale, remedierea situației romilor din zona precum și menținerea pe termen lung a relațiilor bilaterale astfel initiate.
În curând va fi lansată sub pagina de web dedicată acestui proiect unde veți putea găsi informații detaliate și update-uri ale activităților desfășurate.

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene,  accesați www.eeagrants.org si www.fondong.fdsc.ro.

DONEAZA SI TU!

DEVINO VOLUNTAR!