Orice nou început ar trebui „să fie îmbrăcat în haine noi”. Din acest motiv ne-am hotărât să ajutam la renovarea şcolii, astfel încât copiii să aibă posibilitatea de a studia mai bine într-un mediu corespunzător. Drept urmare, elevii Şcolii cu clasele I-VIII Goieşti vor începe noul an şcolar în săli de clasă curate şi colorate mulţumită S.C. Fabryo Corporation S.R.L.

S.C. Fabryo Corporation S.R.L. este sponsorul care a furnizat materialele necesare renovării interioare a şcolii şi anume vopsea lavabilă şi tencuială de cuarţ colorat Savana. Este de datoria noastră să menţionăm faptul că întreaga lucrare de renovare este rezultatul unei foarte bune colaborări între părţile interesate: Fundaţia Adina Stiftelsen, Şcoala cu clasele I-VIII Goieşti, Consiliul Local Goieşti şi S.C. Fabryo Corporation S.R.L. Fiecare dintre părţile implicate şi-a adus contribuţia pentru ducerea la îndeplinire a sarcinii.
Mulţumim tuturor pentru colaborare şi în acelaşi timp am dori să ne exprimăm speranţa că elevii vor avea rezultate mai bune în concordanţă cu noile condiţii mai bune de studiu.

Localizare

Contact

0351 439 008 | 0749 153 016
0351 439 008 | 0749 153 016
Str. Romul, Bl.D, Ap.7
Str. Romul, Bl.D, Ap.7
Craiova, Dolj
Craiova, Dolj
office@fundatia-adina.ro

Prietenii Nostri