Facilităm accesul la educatie pentru copiii şi tinerii ce provin din familii nevoiașe şi astfel îi ajutăm să rupă cercul vicios al săraciei, să devină adulți independenți.
Susținem pe parcursul studiilor sau a altor modalități de educare şi formare, copii si tineri din județul Dolj care îşi continuă studiile după absolvirea clasei a VIII-a.

Suportul financiar, material și moral pe care îl primesc constă în:
     acordarea unui ajutor financiar de cel puțin 100 lei/luna în vederea acoperirii unei părți din cheltuielile cu destinaţie şcolară ca de exemplu: achiziţionare
        rechizite, manuale/cursuri, materiale de lucru; acoperire cheltuieli de transport sau cheltuieli de cazare și masă (internat);

     posibilitatea de utilizare a echipamentului IT de la sediul fundației în vederea realizării unor materiale de studiu, referate, portofolii, proiecte;
     consiliere și îndrumare.

176 de copii şi tineri susținuți până în prezent în cadrul acestui program.

Localizare

Contact

0351 439 008 | 0749 153 016
0351 439 008 | 0749 153 016
Str. Romul, Bl.D, Ap.7
Str. Romul, Bl.D, Ap.7
Craiova, Dolj
Craiova, Dolj
office@fundatia-adina.ro

Prietenii Nostri