Proiect „Eu, oltean de la țară, trebuie sa fiu educat!”
Granturi SEE 2009- 2014, în cadrul Programului Fondului ONG în Romania www.eeagrants.org; www.fondong.fdsc.ro

Ce vom face!

    Vom contribui la ținta națională de reducere a abandonului școlar timpuriu sub 11.3% pana în anul 2020, prin obiectivul propus de a menține în sistemul educațional cel puțin 220 de copii, până la finalul anului școlar 2016, la nivelul localităților Fărcaș și Goiești din județul Dolj.

Când? - 1 mai 2014- 30 aprilie 2016

    Ca răspuns la riscul crescut de abandon școlar la nivel național și în contextul priorității Uniunii Europene de a reduce abandonul școlar pana la nivelul de 10% pana in anul 2020, Fundația Adina Stiftelsen din Romania, acreditată ca furnizor de servicii sociale și activă în furnizarea de servicii educaționale pentru prevenirea abandonului școlar în zonele rurale din județul Dolj, conform statutului, a considerat necesar să inițieze un proiect care să continue să sprijine menținerea în scoală a unui număr dublu de copii față de efectivele sprijinite până în prezent, coroborat cu creșterea calității actului educațional și cu sensibilizarea părinților la necesitatea unei educații solide, astfel încât să se poată soluționa cât mai multe din cauzele multiple aflate la originea fenomenului abandonului școlar.

Cum?
    Prin furnizarea de servicii de educație – desfășurarea unor activități de tip after-school, precum: sprijin la efectuarea temelor; curs de limba engleză-începători, activități creative, activități sportive, dansuri tradiționale sau „de societate” etc. prin furnizarea de materiale educative și a altor condiții minimale necesare pentru calitatea actului educațional (materiale consumabile, materiale și echipamente didactice – educative); prin servicii de formare a profesorilor (sesiuni de instruire, vizite de lucru în Romania și Norvegia); prin servicii de consiliere oferite părinților și voluntarilor, inclusiv prin activități comune profesori-părinți-copii.

Cine?
Promotor – Fundația Adina Stiftelsen(FAS)
Partener 1 – Adina Stiftelsen Norvegia (AS)
Partener 2 – Stiftelsen Kirkens Bymisjon Norvegia (SKBB)
Operatorul Programului în România – Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), în parteneriat cu Fundația pentru Parteneriat (FP) și Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi (CRCR).

adina stiftelsen romania  eea grants kirkens fdsc fondul ong parteneriat CRCR


Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009- 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerentei informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-lui.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org

Componenta 0: Organizare si promovare
Încheierea unor parteneriate și acordul tuturor parților implicate și care pot contribui la realizarea obiectivelor propuse în proiect Detalii

Componenta 1:
Servicii educaționale pentru preșcolari

88 de copii de vârsta pre-școlară înscriși în anul 2014 figurând încă în evidențele sistemului educațional la finele anului scalar 2016 și 2 educatori instruiți în aplicarea conceptului Apen Barnehage. Detalii

Componenta 2:
Servicii educaționale pentru școlari

140 de copii de vârstă școlară înscriși în anul 2014 figurând încă în evidențele sistemului educațional la finele anului scolar 2016 și 8 învățători/profesori instruiți. Detalii

Componenta 3: Servicii consiliere părinți

20 de părinți consiliați în vederea asigurării unui climat familial favorabil eliminării riscului de abandon școlar și 10 voluntari instruiți în aplicarea conceptului Home Start. Detalii

Componenta 4:
Advocacy, sustenabilitate si promovare

Înaintarea unui memoriu către Ministerul Educației Naționale cuprinzând recomandările formulate în timpul proiectului, transmis până cel târziu la data de 30 aprilie 2016. Detalii

Localizare

Contact

0351 439 008 | 0749 153 016
0351 439 008 | 0749 153 016
Str. Romul, Bl.D, Ap.7
Str. Craiovei, Nr.60A, Sat Lesile
Craiova, Dolj
Com. Simnicu de Sus, Dolj
office@fundatia-adina.ro

Prietenii Nostri