Componenta 4: Advocacy, sustenabilitate și promovare

Înaintarea unui memoriu către Ministerul Educației Naționale cuprinzând recomandările formulate în timpul proiectului, transmis până cel târziu la data de 30 aprilie 2016.

celebrating togaether

Realizarea cu succes a obiectivelor proiectului „Eu, oltean de la țară, trebuie să fiu educat!”, a fost marcată împreună cu copii și părinții beneficiari ai activităților desfășurate pe parcursul celor doi ani de proiect, alături de voluntarii, partenerii locali și echipa FAS.

abandonul scolar cauze si solutii

În acord cu obiectivul proiectului – acela de a contribui la ținta națională de reducere a abandonului școlar timpuriu sub 11.3% până în anul 2020, în cadrul proiectului „Eu, oltean de la țară, trebuie să fiu educat!” au fost organizate doua workshop-uri cu actorii implicați în problematica abandonului școlar la nivel local. Scopul acestor întâlniri a fost identificarea cauzelor care generează abandonul școlar, precum și realizarea unei analize comparative între situația întâlnită în comunități în ceea ce privește abandonul școlar înainte de începerea programului after-school și situația prezentă.

instruire new start

Pe baza metodologiei New Start, echipa proiectului „Eu, oltean de la țară, trebuie să fiu educat!” a început, în luna Februarie 2015, procesul de identificare și selecție a voluntarilor ce vor implementa conceptul New Start în comunitățile beneficiare. La cele 8 întâlniri de selecție organizate au participat persoane din medii și categorii sociale diferite: studenți la Facultatea de Educație Fizică și Sport, studenți la Facultatea de Litere/Secția Comunicare, membri ai asociației “Veteran Mont”, părinți ai copiilor beneficiari și membri ai comunității locale.

Localizare

Contact

0351 439 008 | 0749 153 016
0351 439 008 | 0749 153 016
Str. Romul, Bl.D, Ap.7
Str. Craiovei, Nr.60A, Sat Lesile
Craiova, Dolj
Com. Simnicu de Sus, Dolj
office@fundatia-adina.ro

Prietenii Nostri